Portal za crnogorski medicinski turizam

Projekat za promociju medicinskog turizma  ima globalni zadatak da učestvuje u jačanju inovativnih kapaciteta crngorske privrede, naročito u oblasti medicine i turističkog sektora. Takodje, ima i specifične ciljeve da razvije nove inovativne usluge u oblasti  medicinskog turizma.

Prvi online portal za crnogorski medicinski turizam (eng. skraćeni naziv za portal MMT IS- Montenegrin Medical Tourism Information System) sadrži sve informacije o medicinskom turizmu u Crnoj Gori. MMT IS portal služi kao platforma da pokaže  šta Crna Gora ima da ponudi u oblasti medicinskog turizma i za poziciju države kao glavne destinacije za brigu o zdravlju. Sa povećanim korišćenjem usluga interneta, MMT IS dovodi do informisanosti pacijenata i boljih medicinskih usluga.

MMT IS (web portal) promoviše medicinski turizam za klijente iz inostranstva. Portal crnogorskog medicinskog turizma će pomoći korisnicima da po nižim cijenama dobiju medicinski tretman u Crnoj Gori.

Portal podrazumijeva vidljivost medicinskih i turističkih usluga za  pacijente iz inostranstva, kao i njihovo povezivanje sa zdrastvenim ustanovama u CG kako bi im se ponudio kvalitetan tretman po znatno nižim cijenama.

Praksa medicinskog turizma je putovanje u inostranstvo u cilju dobijanja medicinskog tretmana. Medicinski turizam je najbrže rastuća industrija širom svijeta za brigu o zdravlju, gdje pacijenti putuju u druge razvijene ili zemlje u razvoju da unaprijede ili obnove individualnu medicinsku intervenciju. Medicinski turizam omogućava pacijentima da prime visok kvalitet medicinske usluge u stranoj zemlji po nižoj cijeni nego u domaćoj zemlji.

Ključni vodič kod fenomena medicinskog turizma je tehnološka internet platforma da korisnicima bilo gdje u svijetu pruži informacije i reklamu iz oblasti medicine. Takodje, internet nudi provajderima vitalne nove puteve za marketing do inostranih tržišta. Komercijalizacija je u središtu rasta medicinskog turizma i u jednom dijelu to je zbog raspoloživosti da se obezbijedi putem web-a korisnicima informacije, reklame, tržišne destinacije i poveže korisnike sa nizom medicinskih provajdera i posrednika.

Rast medicinskog turizma se takodje može vidjeti kao šansa za inovacijama i rastom kod zemalja u razvoju. Pomoću medicinskog turizma kao izvozno rastuće strategije, mnogi socio-ekonomski problemi mogu biti riješeni, sa kojima se suočavaju zemlje u razvoju gdje postoje tradicionalne industrije.

Medicinski turizam je dominantan tržišni segment koji se sastoji od specijalnih interesa za turistički segment , kao i globalizovane industrije medicinskih usluga. Ova industrija uključuje državne ustanove, kao i privatni sektor za medicinsku njegu i turizam.

Danas je sve više medicinskih turista iz razvijenih zemalja koji putuju u inostranstvo do zemalja u razvoju, sa glavnim ciljem da obezbijede brzu medicinsku njegu odnosno tretman po dijagnozi , npr. neinvazivnu ili invazivnu hirurgiju kombinovanu sa odmorom. Ovaj trend je rastući zbog visokih troškova za osiguranje i hirurške intervencije, duge liste čekanja, neraspoloživosti izvjesnih tretmana zbog regulative kod razvijenih zemalja, a nedostatka medicinskih tretmana i opreme kod zemalja u razvoju.

Projekat MMT IS -Montenegrin Medical Tourism Information System je finansiran značajnim dijelom i to 85% iz IPA fondova, a ostatak od 15% je finansiran od strane partnera. Nosilac projekta je Fakultet za informacione tehnologije-Univerzitet Mediteran, a pored FIT-a, partneri u projektu su i  NVO „ZONa -Znanje, obrazovanje i nauka“ i BILD studio. Namjera MMTIS projekta je da se poveže visoko obrazovanje, istraživanje i industrijski sektor.

Ideja Portala za crnogorski medicinski turizam je da pruži informacije iz oblasti medicine i turizma, koje će omogućiti inostranim klijentima da dobiju sve potrebne informacije na jednom mjestu,  za promociju i popularizaciju ponude crngorskog medicinskog turizma.