Održan prvi dio kursa “Terapija sa iglama”, jun 2017 u Igalu

U organizaciji Udruženja fizioterapeuta Crne Gore u prostorijama Sportsko-rekreativnog društva “Felix” u Igalu se od 09. do 11.juna 2017.g. uspješno održalo dodatno usavršavanje fizioterapeuta putem prvog dijela kursa “Terapija sa iglama”. Kurs je pohađalo 11 fizioterapeuta – 3 iz BiH (2 iz Sarajeva i jedan iz Banjaluke) i 8 iz Crne Gore (2 iz Podgorice, 2 iz Nikšića, 2 iz Herceg Novog, 1 iz Kotora i 1 iz Budve). Voditelj kursa bio je Božidar Gardašević, Chairman of forum of Medical Acupuncture, Norwegian Society of chartered Physiotherapists. Bivši predsjednik Norveškog Društva medicinske akupunkture.

“Terapija sa iglama” je terapeutski model, gdje se tanke igle koriste u terapiji. “Terapija sa iglama” je modalitet ili potiče od Tradicionalne Kineske Akupunkture, gdje je osnova znanje iz anatomije, fiziologije, patologije i evidence-based (zasnovane na dokazima) medicine. Što znači  da se ne bazira na drevnu kinesku filozofiju: Yin/Yang, i cirkulaciju Qi. Kada se stimulišu određeni djelovi tijela sa tankim iglama, aktivira se aferentni nervni sistem koji vodi do različitih djelova centralnog nervnog sistema, dobija se efekat od spinalnog do kortikalnog nivoa, uključujući aktiviranje nervoendokrinog sistema i regulaciju djelova autonomnog sistema.

“Terapija sa iglama” je dio konvencionalne medicine a ne jedan “alternativni medicinski sistem”. Najveća evidence (dokumentacija) nalazi se u liječenju bolova u koštano-mišićnom sistemu, uključujući myofascialne bolove.

Prema Planu dodatnih usavršavanja fizioterapeuta za 2017. godinu, na redu je u Herceg Novom od 29. septembra do 1. oktobra 2017.g. drugi dio kursa “Terapija sa iglama”.