Medicinski turizam u Crnoj Gori

Počnimo od definicije!

Medicinski turizam odnosi se na ljude koji putuju u nematičnu zemlju kako bi dobil određenii medicinski tretman. U prošlosti se ovo obično odnosilo na one koji su putovali od manje razvijenih zemalja do glavnih medicinskih centara u visokorazvijenim zemljama zbog liječenja koje nije bilo dostupno u njihovim državama.

Koji su najčešći razlozi putovanja?

Danas, ljudi u većini slučajeva putuju u druge zemlje zbog nižih troškova (čak 80% tražnje uslovljeno je cijenom usluga), gdje je pritom dostupan isti nivo kvaliteta zdravstvene usluge. Sa povećanjem životnog standarda, progresivno su rasle i cijene medicinskih usluga, što je u većini slučajeva razlog za odlazak na liječenje u zemlje sa nižim životnim standardom.

Još jedan razlog putovanja u druge zemlje jeste i nedostupnost medicinskih usluga u matičnoj zemlji, ali i ilegalnost određenih medicinskih intervencija. Takođe, neke zemlje posjeduju duge tradicije alternativnih vidova liječenja koji podrazumjevaju prirodno lječenje, kao i prirodne banje, koje nude raznovrsne usluge.

S obzirom na konstantno opadanje kvaliteta savremenog života, prvenstveno uzrokovano stresom, zagađenjem vazduha i nepravilnim načinom ishrane, zdravstveni turizam poprima sve značajniju ulogu u revitalizaciji psiho-fizičkih sposobnosti čovjeka.

Koje još prednosti medicinskog turizma pruža Crna Gora?

Jedna od bitnih prednosti i odlika medicinskog turizma u Crnoj Gori je i smanjeno vrijeme čekanja na medicinski pregled i intervencije. Crna Gora pruža instant medicinsku njegu sa minimalnim čekanjem na preglede i intervencije. Takođe, Crna Gora je jedna od vodećih destinacija medicinskog turizma gledano sa strane cijena usluga, gdje za znatno niže troškove liječenja dobijate isti, ako ne i bolji kvalitet usluge, a o našim krajevima i mjestima za uživanje i odmor, možete se dodatno informisati na linku.

A šta kaže svjetska statistika?

Kada gledamo strukturu ukupnog obima medicinskog turizma u svijetu, čak 41% otpada na stomatološke usluge, a 19% otpada na estetsku hirurgiju.
Oko 14 miliona pacijenata godišnje koristi medicinske usluge izvan svoje zemlje boravišta. Za 2016. godinu, prosječni godišnji rast korišćenja usluga medicinskog turizma iznosio je 20%, a čak 48% ljudi koji su koristili usluge medicinskog turizma, ponovo bi putovali zbog ovih usluga u nekom trenutku u budućnosti.

Nadamo se da smo vas naveli da razmislite o medicinskom turizmu i posjetite Crnu Goru koja vam može ponuditi kako adekvatne i kvalitetne medicinske usluge, tako i
predivna mjesta za odmor. Vidimo se ubrzo! 😉