• English

Address:Ljubljanska bb

Location: Podgorica

Phone:+382 20 412 412

Website URL: www.kccg.me

Kao referentna ustanova crnogorskog zdravstva, sprovodi visokospecijalizovanu dijagnostiku, liječenje, konsultativne, specijalističke i subspecijalističke preglede. Cilj Kliničkog centra je da korisnicima zdravstvenih usluga pruži kvalitetnu i optimalnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa savremenim medicinskim tokovima primjenom novih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Klinički centar taj cilj postiže stalnim razvojem profesionalnih i tehnoloških kapaciteta, što omogućava stvaranje operativnog i funkcionalnog sistema.

Klinički centar ima više od 2.200 zaposlenih, od kojih je 1.448 zdravstvenih radnika, 337 ljekara i 1.111 medicinskih sestara-tehničara. Sa užom specijalizacijom je 55 ljekara i 272 specijalista. Sa akademskim zvanjem doktora medicinskih nauka je njih 45, magistara 49, zatim 13 ljekara je sa zvanjem primarijus i 32 je profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Specijalnosti

 • Dermatologija
 • Endokrinologija
 • Estetska i plastična hirurgija
 • Fizikalna medicina
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija
 • Hirurgija
 • Interna medicina
 • Kardiologija
 • Nefrologija
 • Neurologija
 • Oftalmologija
 • Onkologija
 • ORL
 • Ortopedija
 • Reumatologija
 • Stomatologija
 • Urologija
 • Vantjelesna oplodnja

Doktori

Doc. dr Snežana Raspopović - Medicinski direktor

Prof. dr Filip Vukmirović - Direktor Centra za nauku

Dragica Dobrović - Glavna sestra

-

Lokacija