• English

Address:Podgrad bb

Location: Bar

Phone:+382 30 342 333

Website URL: www.bolnicabar.me

Email:jzu-ob-bar@t-com.me

Specijalnosti

 • Dermatologija
 • Endokrinologija
 • Estetska i plastična hirurgija
 • Fizikalna medicina
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija
 • Hirurgija
 • Interna medicina
 • Kardiologija
 • Nefrologija
 • Neurologija
 • Oftalmologija
 • Onkologija
 • ORL
 • Ortopedija
 • Reumatologija
 • Urologija

Lokacija