Address:Piperska bb

Location: Podgorica

Phone:+382 20 226 644

Website URL: www.hipokrat.me

Email:hipokrat@t-com.me

Poliklinika „Hipokrat“ je oformljena 2017. sa ciljem spajanja dvije zdravrstvene ustanove: PZU „Hipokrat“ – centar za magnetnu rezonancu i PZU „Hipokrat“ – centar za bol u kičmi kao i proširivanje djelatnosti na neurologiju. Ovim smo, svim našim pacijentima obezbijedili spoj radiologije, ortopedija i neruologije, što će u perspektivi dati pozitivne rezultate i brzinu u liječenju i dijagnostici.

Radiologija

Zbog kvaliteta, brzine I bezbjednosti NMR je postala dominantno dijagnostičko sredstvo u velikom broju medicinskih oblasti. DIjagnostika malignih bolesti, povreda,hroničnih stanja postala je nezamisliva bez pomoći snimanja magnetnom rezonancom. Magnetna rezonanca je zlatni standard u dijagnostici velikog broja oboljenja.

Želja nam je da pacijentima sa teritorije Crne Gore približimo I omogućimo najkvalitetnije dijagnostičke procedure, koristeći najsavremeniji MR aparat u regionu, kroz kvalitetnu dijagnostičku uslugu postignemo bržu,tačniju I efikasniju dijagnostiku velikog spektra oboljenja I poremećaja. Mi želimo da Vam pomognemo trajno,u liječenju i u prevenciji.

Ortopedija

Usklopu poliklinike „Hipokrat smo svim našim pacijentima učinili dostupnim najsavremeniji neoperativni pristup liječenju oboljenja kičme – Accu Spina Sistem.

Accu Spina terapija je bezopasna, bezbolna, sofisticirana i kompjuterski kontrolisana metoda.

U cilju adekvatne dijagnoze svakom pacijentu preporučujemo da uradi snimanje magnetnom rezonancom, zlatnim standardom u dijagnostici kičmenih oboljenja, ne starije od tri mjeseca. Razlog tome jesu suptilne promjene u kičmenim segmentima koje se u navedenom periodu mogu pojaviti a koje imaju veliki uticaj na planiranje liječenja.

Stručno i edukovano medicinsko osoblje pobrinuće se da Vaš tretman u našem centru bude po svim standardima dobre medicinske prakse.

Neurologija

Kao najmlađa djelatnosti na poklinici, neurološko odjeljenje će imati za cilj liječenje i dijagnostiku svih neuroloških oboljenja počevši od glavobolje, vrtoglavice, poremećaja pamćenja (Alchajmerova bolest i druge demencije), Parkinsonove bolesti kao i hroničnih neuropatskih bolnih stanja

Saradnja ortopeda i neurologa uz dijagnostičke I terapijske metode koje su u ordinaciji Hipokrat dostupne omogućavaau brzo I efikasno riješavanje zdravstvenih problema naših pacijenata.

Specijalnosti

  • Neurologija
  • Ortopedija
  • Ultrazvučna dijagnostika

Lokacija