• English
  • French
  • German

Address:Bratstva i jedinstva 6 (IV ulaz, 1. sprat), Podgorica 81110, Crna Gora

Location: Podgorica

Phone:+382 67 510 115

Website URL: drmedan.me

Email:ranko.medan@t-com.me

Ginekološka ordinacija Medan posluje od 2006 godine na adresi Bratstva i jedinstva 6 (IV ulaz, 1. sprat) u Podgorici. U okviru svoje dijelatnosti pružamo kompletnu ambulantnu uslugu našim korisnicima vezanu za ginekološke preglede i praćenje trudnoće

Ordinacija je organizovana kao dijagnostičko – terapijska ordinacija koja većinu postupaka i liječenja obavlja ambulantno – rezultati ispitivanja su gotovi za 24-48 sati

Specijalnosti

  • Ginekologija

Lokacija