Address:Žrtava fašizma bb, Podkošljun

Location: Budva

Phone:+382 33 402 406

Email:aneamg@t-com.me

Brinući se o Vašem zdravlju u prethodnih 10 godina i uvažavajući sve Vaše realne potrebe u prevenciji,dijagnostici i liječenju ANEA Medical Group je izgradila novu zdravstvenu ustanovu koju je opremila novom medicinskom opremom u duhu evropskih standarda. Dugogodišnji kvalitet,permanentno ulaganje u kvalitet stručnog tima i korišćenje najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća omogućilo je da privatna zdravstvena ustanova ANEA Medical Centar preraste u prvu privatnu specijalističku ustanovu za ortopediju,traumatologiju i hiperbaričnu medicinu ANEA HBO Medical. Dakle spojili smo poslednju riječ tehnike,adekvatan prostor,obučene eksperte i ostvarili uslove evriopskog standarda u medicini sa ciljem da pružimo usluge savremene medicine, zasnovane na dokazima, dostupne 24 sata, usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta.Naše usluge 1.Opšta medicinska praksa 2.Ortopedija 3.Traumatologija 4.Hirurgija 5.Hiperbarična oksigenacija 6.Fizikalna terapija i rehabilitacija 7.RTG koštanozglobnog sistema 8.Sportske povrede 9.DXA dijagnostika osteoporoze 10.Ultrazvučna dijagnostika 11.Doppler dijagnostika 12.Sistematski pregledi pomoraca i ronioca 13.Medicinski transport pacijenata

Specijalnosti

  • Ortopedija

Lokacija